Οδηγίες προς Μητέρες Δότριες - Ασύγχρονη Παρακολούθηση

 

 

Ασύγχρονη Παρακολούθηση

Μπορείτε να πατήσετε το κουμπί για να εισέλθετε αμέσως στο σύστημα ασύγχρονης παρακολούθησης ή να διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης του συστήματος.

Είσοδος στο Ασύγχρονο Σεμινάριο

Οδηγίες σε μορφή Βίντεο

 

 

 

Βήμα 1: Είσοδος Χρήστη (Login)

 

Αρχικά πρέπει να πραγματοποιήσετε είσοδο χρήστη συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας (username και password). Για να πραγματοποιήσετε είσοδο χρησιμοποιήστε το μενού είσοδος που βρίσκεται στο επάνω μέρος της σελίδας.

 

Βήμα 2: Είσοδος στο Περιβάλλον Ασύγχρονης Επιμόρφωσης

 

Για να εισέλθετε στο Περιβάλλον Ασύγχρονης Επιμόρφωσης μπορείτε είτε να πατήσετε το σχετικό κουμπί που βρίσκεται στη σελίδα Περιβάλλον Επιμόρφωσης (για να μπείτε στη σελίδα απλά κάντε login) ή κάντε κλικ στο αρχικό μενου.

 

Βήμα 3 (Απαιτείται μία φορά): Επικαιροποίηση Εγγραφής στο Περιβάλλον

 

Με την πρώτη είσοδό σας στο περιβάλλον,  θα ενεργοποιηθεί αυτόματα ο έλεγχος της δυνατότητάς σας να παρακολουθήσετε το συγκεκριμένο τύπο επιμόρφωσης. Εάν μπορείτε να το παρακολουθήσετε τότε θα υπάρχει διαθέσιμο το κουμπί Εγγραφή. Κάντε κλικ στο κουμπί Εγγραφή για να εγγραφείτε στην επιμόρφωση και να δώσετε στο σύστημα τη δυνατότητα να καταγράφει την εκπαιδευτική σας διαδρομή-πορεία.

 

 

Βήμα 4: Πλοήγηση στο Περιβάλλον Ασύγχρονης Επιμόρφωσης

 

Το περιβάλλον ασύγχρονης επιμόρφωσης περιλαμβάνει

Επιμορφωτικά Βίντεο χωρισμένα σε θεματικές ενότητες,

1 Ερωτηματολόγιο Συμπλήρωσης Θεματικών Ενοτήτων,

1 Ερωτηματολόγιο Καταλληλότητας και

1 Έρευνα Αξιολόγησης του Σεμιναρίου στο σύνολό του.

 

Η πορεία σας στο επιμορφωτικό υλικό θα είναι γραμμική και όπως θα παρατηρήσετε το υλικό θα γίνεται σταδιακά διαθέσιμο σε εσάς. Η πορεία που πρέπει να ακολουθήσετε παρουσιάζεται στην παρακάτω λίστα:

  • Αρχικά παρακολουθείτε με τη σειρά όλα τα βίντεο που αποτελούν τις θεματικές ενότητες του σεμιναρίου. Η διαδικασία παρακολούθησης ενός βίντεο είναι απλή. Κάνετε κλικ στην Θεματική Ενότητα (ΧΧ) και μετά εισέρχεστε στη σελίδα παρουσίασης του βίντεο.

 

 

 

  • Μόλις ολοκληρώσετε την προβολή του βίντεο θα πρέπει να πατήσετε το κουμπί "Ολοκλήρωση και Επιστροφή στις Ενότητες". Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης ενός βίντεο θα παρατηρήσετε ότι το αμέσως επόμενο βίντεο γίνεται διαθέσιμο.

 

 

  • Μετά την παρακολούθηση όλων των διαθέσιμων θεματικών ενοτήτων (βίντεο), καλείστε να συμπληρώσετε το Ερωτηματολόγιο Θεματικών Ενοτήτωνόπου θα κάνετε "τικ" σε όλες τις θεματικές ενότητες που παρακολουθήσατε. Θα πρέπει να έχετε ενημερωθεί για όλες τις ενότητες για να προχωρήσετε και να εμφανιστεί το κουμπί επιβεβαίωσης.

 

  • Μόλις πατήσετε το κουμπί επιβεβαίωσης θα πρέπει να συμπληρώσετε τη φόρμα επιβεβαίωσης των στοιχείων σας για να λάβετε ένα αντίγραφο των απαντήσεων σας σχετικά με την παρακολούθηση των θεματικών ενοτήτων.

 

  • Έπειτα, καλείστε να συμπληρώσετε το βασικό Ερωτηματολόγιο, το οποίο θα οδηγήσει ή μη στην έγκριση σας ως Κατάλληλο Υποψηφίο Δότη και τελικά την Παράδοση του Ασκού Συλλογής Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος. Το ερωτηματολόγιο χωρίζεται σε διαφορετικές ενότητες και θα πρέπει να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις που είναι απαραίτητες πριν την τελική υποβολή του.

 

Προσοχή μπορείτε να παρακολουθήσετε όλο το σεμινάριο αλλά για την αποστολή του εξοπλισμού θα πρέπει να διανύετε ήδη την 24 εβδομάδα κύησης και η αναμενόμενη ημερομηνία τοκετού να είναι σε τουλάχιστον 20 ημέρες από σήμερα. Επομένως, προχωρήστε στην συμπλήρωση του ερωτηματολογίου καταλληλότητας μόνο εάν και όταν θα πληρείτε τα παραπάνω.
 

Επιπροσθέτως, για την υποβοήθηση της πλοήγηση σας και τον έλεγχο της πορείας σας, το περιβάλλον ενσωματώνει ένα Διάγραμμα Ολοκλήρωσης Δραστηριοτήτων. Το διάγραμμα σας πληροφορεί εύκολα και γρήγορα για τα βήματα που έχετε ήδη ολοκληρώσει και για τα επόμενα βήματα που θα πρέπει να ολοκληρώσετε.

 

Βήμα 5: Αξιολόγηση Σεμιναρίου

 

Το τελευταίο βήμα που θα πρέπει να πραγματοποιήσετε για την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου είναι η απάντηση σε λίγες σύντομες ερωτήσεις αξιολόγησης για να μας βοηθήσετε να γίνουμε καλύτεροι. Το πεδίο "Αξιολόγηση Σεμιναρίου" θα ενεργοποιηθεί όταν ολοκληρώσετε και την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου καταλληλότητας δότη. Μετά την ολοκλήρωση της Αξιολόγησης έχετε ολοκληρώσει το σεμινάριο και μπορείτε να περιμένετε ειδοποίησης από την ΕΛΤΟΠΑ για την παραλαβή του σάκου σας στη διεύθυνση που δηλώσατε.