Εγγραφή

 

Εγγραφή Δωρητή Εγγραφή Επαγγελματία Υγείας

 

Στόχος του εικονικού περιβάλλοντος συνεχιζόμενης επιμόρφωσης είναι να παρέχει σε επαγγελματίες υγείας και σε υποψήφιες δότριες και τις οικογένειες τους την κατάλληλη υποδομή, με σκοπό την υποστήριξη της επιμόρφωσης και πιστοποίησης τους σχετικά με τη δωρεά ομφαλοπλακουντιακού αίματος.

Πραγματοποιήστε άμεσα την εγγραφή σας Δωρεάν!